Danske Erhverv Logo ITB Logo Erhversstyrelsen Logo KL Logo

Om Digitaliseringsmessen den 3. oktober og Digitaliseringsmessen for erhvervslivet den 4. oktober 

Som noget helt nyt, kan vi i år tilbyde alle udstillere en ekstra dag på messen. Den 3. oktober afholder vi Digitaliseringsmessen som I kender den: Arrangørerne er KL, KITA og Borgerservice Danmark, og messen henvender sig til den offentlige sektor. 

Den 4. oktober afholdes for første gang Digitaliseringsmessen for erhvervslivet. 

Arrangøren er IT-Branchen i samarbejde med KL, Erhvervstyrelsen og flere andre brancheforeninger. Målgruppen er private store og mellemstore virksomheder. 

Du har som udstiller mulighed for at vælge kun at deltage på messens første dag. 

Du kan også vælge at deltage den næste dag og udstille på Digitaliseringsmessen for erhvervslivet d. 4. oktober.

Vælger du at beholde din stand og udstille begge dage, så skal du betale halv pris for dag to. 

En stand, der koster 28.000 kr. for dag 1, vil altså kun koste dig yderligere 14.000 kr. for dag to.

Yderligere information om Digitaliseringsmessen for erhvervslivet

IT-Branchen afholder i samarbejde med KL og Erhvervsstyrelsen ”Digitaliseringsmessen for Erhvervslivet” d. 4 oktober 2019.Formålet er at give beslutningstagere i erhvervslivet over hele landet et bredt overblik og dybt indblik i digitaliseringens muligheder. Dette for at fremme digitaliseringen af såvel store erhvervsvirksomheder, som det vækstende lag af SMV'er.

Ambitionen er -  i samarbejde med udstillere og partnere over hele landet -  at lave et årligt samlende knudepunkt for vidensdeling om digitalisering, på samme måde som Digitaliseringsmessen er det for det offentlige Danmark. 

Messen markedsføres i samarbejde mellem IT-Branchen, Kommunernes Landsforening, mediepartnere og samarbejdende brancheforeninger og IT-Branchen forventer deltagelse af op til 1.000 deltagere på Digitaliseringsmessen for Erhvervslivet i 2019. I samarbejde med landets øvrige større brancheforeninger udsendes invitationer til landets 2.000 største erhvervsvirksomheder til at deltage i messen. Samarbejdspartnere vil bl.a. være Dansk Erhverv med tilknyttede ca. 100 brancheforeninger, FinansDanmark, Dansk Energi, SMV Danmark mm.. I samarbejde med KL og kommunale erhvervschefer i landets 98 kommuner, og med erhvervsforeninger og netværk over hele landet kommunikeres til SMVer om muligheden for at deltage. Erhvervslivets værdi ved deltagelse kommunikeres ud gennem artikler i nationale og lokale medier, evt. via en mediepartner nationalt og regionalt. Yderligere opbakning og med-kommunikation søges via Erhvervsministeren og organisationer knyttet til regeringens strategi for digital vækst, såsom SMV Digital, den digitale hub mm.

Ønsker du kun at udstille på Digitaliseringsmessen for erhvervslivet den 4. oktober skal du kontakte Mads Bechgaard på mads@digitaliseringsmessen.dk eller 2835 6467.

I samarbejde med